WH-01

Gói Hosting giá rẻ nhất dành cho học sinh, sinh viên hoặc những ai mới bắt đầu sử dụng hosting

Chỉ từ

VND20,000

Dung lượng: 3GB SSD
Băng thông: Không giới hạn
Tài khoản FTP: 5
Tài khoản email theo tên miền: 10
CSDL: 5
Packed domain: 5
Addon domain: 2
Sub-domain: 5
Node.js: Không hỗ trợ
Python: Không hỗ trợ

WH-02

Gói hosting tầm trung cho người dùng phổ thông, dễ dàng sử dụng

Chỉ từ

VND50,000

Dung lượng: 10GB SSD
Băng thông: Không giới hạn
Tài khoản FTP: 10
Tài khoản email theo tên miền: 20
CSDL: 30
Packed domain: 10
Addon domain: 6
Sub-domain: 10
Node.js: Hỗ trợ
Python: Hỗ trợ

WH-03

Gói hosting cao cấp dành cho người dùng nâng cao với đầy đủ chức năng.

Chỉ từ

VND100,000

Dung lượng: 50GB SSD
Băng thông: Không giới hạn
Tài khoản FTP: 100
Tài khoản email theo tên miền: 100
CSDL: 100
Packed domain: Không giới hạn
Addon domain: Không giới hạn
Sub-domain: Không giới hạn
Node.js: Hỗ trợ
Python: Hỗ trợ

WH-01

Gói Hosting giá rẻ nhất dành cho học sinh, sinh viên hoặc những ai mới bắt đầu sử dụng hosting

VND219,000

Dung lượng: 3GB SSD
Băng thông: Không giới hạn
Tài khoản FTP: 5
Tài khoản email theo tên miền: 10
CSDL: 5
Packed domain: 5
Addon domain: 2
Sub-domain: 5
Node.js: Không hỗ trợ
Python: Không hỗ trợ

WH-02

Gói hosting tầm trung cho người dùng phổ thông, dễ dàng sử dụng

VND539,000

Dung lượng: 10GB SSD
Băng thông: Không giới hạn
Tài khoản FTP: 10
Tài khoản email theo tên miền: 20
CSDL: 30
Packed domain: 10
Addon domain: 6
Sub-domain: 10
Node.js: Hỗ trợ
Python: Hỗ trợ

WH-03

Gói hosting cao cấp dành cho người dùng nâng cao với đầy đủ chức năng.

VND989,000

Dung lượng: 50GB SSD
Băng thông: Không giới hạn
Tài khoản FTP: 100
Tài khoản email theo tên miền: 100
CSDL: 100
Packed domain: Không giới hạn
Addon domain: Không giới hạn
Sub-domain: Không giới hạn
Node.js: Hỗ trợ
Python: Hỗ trợ

Đánh giá trên HostAdvice